دبیرخانه هیات جذب

روز عرفه، روز معرفت، روز زدودن قلب از غبار عصیان و روز خدا و خدایی شدن است.روزی است که ناامیدی از درگاه رخت میبندد.

۲۱ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۸:۴۳ کد : ۱۱۳۷۲ اخبار واحد
تعداد بازدید:۲۳۰
روز عرفه، روز معرفت، روز زدودن قلب از غبار عصیان و روز خدا و خدایی شدن است.روزی است که ناامیدی از درگاه رخت میبندد.

نظر شما :